Здраве

В контекста на отрицателния прираст в България през последните 30 години, показателите в община Банско са точно обратните.
Факторите за високото качество на живот в община Банско са няколко:

  • Природни дадености – разположение в сърцето на Пирин;
  • Стабилно социално – икономическо състояние и висок стандарт;
  • Липсата на стрес и мръсен въздух, характерен за големите градове;
  • Устойчивите семейни и социални връзки.

Проучванията в национален мащаб обаче алармират за риска от повишаване на заболеваемостта заради нездравословния начин на живот в съвремието. Затова какви са медицинските услуги, които получават хората, е много важно, дори за малка и чиста община като Банско.

Липсата на болница в община Банско компенсираме с поредица от проекти и инициативи, в това число:

  • Осигурени мобилни медицински екипи, които да обслужват жителите на общината;
  • Топ лекари от най-известните болници в страната, при които жителите на общината получиха безплатни прегледи и консултации;Ремонт и оборудване на кабинети в Добринище и някои села в общината;
  • Медицински сестри, които обслужват по график населението в селата, с което подкрепяме работата на личните лекари;
  • Стажанти по медицина и кинезитерапия, които оказват помощ на социално слаби и уязвими групи.

Поемаме ангажимент през следващите четири години да осигурим навременна и адекватна медицинска грижа за жителите и гостите на Банско. Приемаме работата в сектора като част от цялостната ни стратегия за превръщане на Банско в привлекателно място за живот и почивка. Здравеопазването ще бъде задължителен компонент в политиката ни за осигуряване на спокойствието на местното население и туристите, особено в пиковите периоди.

Приоритетите ни в здравната политика на Община Банско за мандат 2019-2023:

Безплатни профилактични прегледи

Съвместно с университетските болници ще продължим осигуряването на безплатни профилактични прегледи за жителите на общината от топ специалисти в различни направления. Професионалните консултации са най-добрият инструмент за превенция на заболеваемостта. Още повече, екипите предоставят на място висококвалифицирана диагностична помощ за жителите, които нямат възможност да посещават специализираните болници в страната.

Проектиране и изграждане на нов медицински център

Инициирали сме множество разговори за изграждане на нов медицински център в Банско. Чрез публично-частно партньорство общината ще създаде необходимите условия за изпълнението на този проект – осигуряване на инфраструктура, пряко участие в изграждането на центъра, подпомагане на някои от дейностите, съдействие при кандидатстване за международни програми. Профилът на здравното заведение ще се съобрази с развитието на Банско като целогодишна туристическа дестинация, с фокус върху нуждите на местното население.

Изпълнение на проекта за обновление на спешния център

Макар изграждането на Спешни центрове да е в ангажиментите на Министерството на здравеопазването, общината се включва в проекта, като предоставя терен и осигурява необходимата прилежаща инфраструктура. Наличието на модерен спешен център в Банско ще подобри значително здравното обслужване както на местните жители, така и на гостите и туристите в района. Особено важно е това през зимните месеци, когато потребността от навременни медицински грижи значително се повишава.

Домашни посещения на хронично болни

За медицинското обслужване на хронично болни и възрастни хора ще работим по програма за осигуряване на регулярни посещения от медицински работници. Особено внимание ще обърнем на грижите за пациентите в селата, където няма постоянно лекарско присъствие. За тях тези услуги значат много – тяхното лечение до голяма степен е поверено в ръцете на тези специалисти.