Образование

Банско е сред малкото населени места в страната с положителен прираст, а улиците ни винаги са огласени от детски глъч. Ангажиментът за щастливото израстване на следващото поколение е на всички – семейство, община, училище, обществото като цяло. И темата включва в себе си не само образованието, а отговорността да предоставим най-добрите условия за спорт, допълнителни дейности, пълноценна грижа за децата със специални потребности, подпомагане на социалното включване на децата от рисковите групи, насърчаване на талантите.

Дълбоко сме убедени, че без качествено образование няма просперитет.

Какво успяхме да постигнем през предходния мандат:

 • модернизирахме базите
 • осигурихме условия за по-широко използване на информационните технологии в училище
 • финансирахме участието на ученици в национални и международни състезания и конкурси
 • създадохме и утвърдихме работеща система за поощряване на ученици и учители
 • подобрихме диалога между община, учители и родители
 • създадохме  условия за баланс между отличните резултати на децата и спокойното, щастливо детство
 • подпомогнахме развитието на голям набор от извънкласни дейности
 • създадохме отлично работеща лятна програма с курсове, школи и занимания по интереси, напълно безплатно

В резултат на успешната политика в сектора в община Банско няма нито едно дете, необхванато от образователната система.

Детските градини работят целогодишно, което е от изключително значение за работещите родители.

Имаме мотивирани, амбициозни и добре подготвени учители във всички учебни институции.

Качеството на началното и основното образование е на изключително високо ниво. 

Стратегията ни за развитие през мандат 2019-2023 включва:

 • Поддържане на най-високо ниво на обучение във всички училища
 • Подкрепа за иновациите в образованието
 • Иницииране на активен диалог между бизнеса и професионалните средни училища

Красиви сгради

След емблематичното обновяване на фасадата на НУ “Св. Паисий Хилендарски” и реализираните проекти за енергийна ефективност на училищните сгради в Банско и Добринище, насочваме внимание към физкултурните салони и дворовете. Имаме стриктна програма за подготовка, осигуряване на финансиране и реализиране на проекти в училищата на територията на цялата община.

Нова детска градина

На територията на общината към момента има 3 детски градини и ясли в гр. Банско, ОДЗ в Добринище, в селата Места и Филипово.
Нова детска градина за 100 деца (4 групи) ще отвори врати в Банско в началото на 2020 г. Проектът е съобразен с всички съвременни изисквания и осигурява пълноценно ежедневие на най-малките ни граждани.

Богат училищен живот

Ще продължим да развиваме голям набор от извънкласни дейности за всички възрасти.  Ще оказваме подкрепа на изявените във всички сфери деца и младежи, в това число финансиране на участия в международни събития. Ще обогатим лятната програма, като включим активности, насочени към бъдещето – развиване на презентационни умения, осигуряване на технологични и дигитални познания, създаване на възможности за участие в интерактивни дейности.

Професионално образование за успешна реализация

Заложили сме сформиране на Консултативен съвет по образование и Младежки консултативен съвет. Тези органи ще ни помогнат да подобрим диалога бизнес-образователни институции. Отчитаме, че фирмите от различните сектори изпитват остра потребност от квалифицирани кадри, а професионалните училища, въпреки че са налични в града, не успяват да я задоволят. Трябва да намерим работеща формула, с която ще задържим младите в региона, и в същото време да дадем възможност за растеж на малките и средни предприятия в общината.