Спорт

Спортът влияе върху развитието на обществените процеси и подобрява качеството на живот. Просперитетът на нашата община е възможен само със здрави и активни хора, те са основният капитал. Затова поставяме подкрепата за спорта сред основните ни приоритети.

По време на изминалия мандат насочихме инвестициите в спорт в две основни направления:

  • Спорт за всеки!  – финансова издръжка на спортни клубове, подпомагане на турнири и състезания, насърчаване на масовия спорт във всяка възраст и без значение от социален, здравен и финансов статус;
  • Модернизиране на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура.

В резултат на целенасочените усилия на екипа и проведените устойчиви политики Банско бе обявен за Европейски град на спорта за 2017 г.

Високата оценка на Федерацията на европейските столици и градове на спорта показва, че решенията са правилни и реализацията добра. От тук нататък следва усърдна работа за надграждане на постигнатото.

Целогодишно в община Банско се провеждат над 70 спортни мероприятия – биатлон, алпийски ски, ориентиране, планинско колоездене, таекуондо, тенис и футбол. Като финансираме и популяризираме спорта сред местното население, изпълняваме дългосрочната си стратегия да се грижим  за здравето на подрастващото поколение.

Развитието на спорта в курортната ни община влияе положително не само върху здравето и социалния живот на жителите на общината, но и върху туризма и икономиката. Всяка спортна проява води до ръст на туристите, съответно на приходите от услуги и продажби.

Стратегията ни за развитие през мандат 2019-2023 включва:

  • Устойчиви инвестиции в развитието на масовия спорт и осигуряване на възможност за безплатен спорт на всеки нуждаещ се;
  • Подпомагане на дейността на спортните клубове при пълна прозрачност и срещу измерими резултати;
  • Програма за превръщането на Банско в предпочитана дестинация за провеждането на спортно-подготвителни лагери.

Подобряване на спортната инфраструктура

Нови спортни съоръжения

Завършване на проекта за обновяване на съществуващите и изграждане на нови спортни съоръжения в двора на Професионална лесотехническа гимназия “Никола Вапцаров”.  Новоизградената база ще бъде със свободен достъп за жителите на града. Идентични проекти ще бъдат реализирани в дворовете на останалите училища на територията на общината.

Модернизиране на стадион „Св. Петър“

Възстановяване на общинската собственост върху стадиона “Свети Петър” в Банско. Обновяване, разширяване на съоръженията, изграждане на нова козирка, помощен терен. Подпомогане на ПФК “Банско” в изпълнението на поставените от екипа цели, сред които са развитие на детско-юношеската школа и създаване на дублиращ отбор в “А” окръжна група.

Мултифункционална спортна зала

Изграждане на многофункционална спортна зала, което да посрещне нуждите на местните клубове и отбори, да послужи за организиране на повече собствени събития и да привлече различни спортни отбори за провеждането на подготвителни лагери.

Нова спортна инфраструктура

Обновяване на салоните.  Ремонт на съществуващите спортни площадки в Банско и изграждане на такива в Добринище. Изграждане на три нови футболни игрища и съответстващата инфраструктура към тях. Обновяване на физкултурните салони в училищата.