Туризъм

През последните години община Банско се радва на устойчив ръст в туризма, броя посрещнати туристи целогодишно, в т. ч. значително увеличение през летните месеци.

Факторите са много, като сред основните трябва да се посочат: 

  • богатият събитиен календар на общината, който включва: фестивали, спортни състезания, концерти, изложби
  • проактивното поведение на туристическия бранш в привличането на корпоративни и частни събития – районът е предпочитан за организиране на тиймбилдинги, сватби, детски и спортни лагери
  • подобряването на градската среда, създаването на неподражаем облик на града, който дава добавена стойност за посетителите
  • повишаването на качеството на предлаганите услуги

Убедени сме, че чрез устойчиво сътрудничество между публичния и частния сектор можем да създадем и занапред необходимите условия за просперитет на общината в динамичния 21 век. 

Банско вече трайно принадлежи на семейството на европейските целогодишни планински курорти. 

Стратегията ни за мандат 2019-2023 залага на:

  • изграждане на съоръжения, които да повишат атрактивността на дестинацията; 
  • създаването на нова маркетингова стратегия на дестинациите Банско и Добринище
  • повишаване на качеството на предлаганите услуги
  • привличането на по-висок клас туристи

Виждаме в обогатяването на събитийния календар потенциал за удължаване на летния сезон, като бъдат обхванати пролетните и есенните месеци. Към музикалните, културни и филмови събития ще добавим разнообразни спортни, кулинарни и детски такива.

Предвиждаме интегриране на наличните туристически услуги в пакетни предложения, насочени към отделните групи туристи; залагаме на целенасочена работа в посока промотиране на непознатите до момента атракции и райони, в т.ч. Добринище; целим по този начин да постигнем балансирано и по-равномерно разпределение на туристическия поток както във времето, така и териториално.

Ще разкрием потенциала на Добринище като СПА и балнео дестинация, с което ще обогатим възможностите на туристите за целогодишен престой; ще използваме локацията на Добринище като подход към Пирин, за да стимулираме по-висока посещаемост от страна на планинарите; ще работим в посока подобряване на легловата база в града с цел по-равномерно разпределяне на туристическия поток.

Ще търсим възможност за обогатяване на микса от туристи и привличането на такива в по-високия ценови сегмент чрез създаването на необходимата транспортна инфраструктура, в т.ч. изграждане на летище за малки самолети.

Планираме изграждане на нови паркинг зони и организиране на еднопосочно движение с цел обособяване на паркоместа; това ще облекчи трафика в пиковите за града периоди и ще улесни туристите, решили да комбинират традиционната си ски ваканция с културен, селски, дори кулинарен туризъм, като в това ще бъдат включени всички населени места в региона – Банско, Добринище, околните села.

С оглед ефекта на проведените успешни спортни събития на територията на общината и световната практика планинските курорти да бъдат целогодишни дестинации за спорт,  ще позиционираме Банско и Добринище като изходна точка за разнообразни активности като хайкинг, трекинг, алпинизъм, ски-алпинизъм, скайрънинг, колоездене.

Предвид набиращия популярност в световен мащаб масов планински туризъм, предвиждаме изграждането на нови спортни атракции в Банско и Добринище, сред които: локализиране на място, подходящо за обособяване на къмпинги; изграждане на Via Ferrata към Вихрен; многофункционална спортна зала; писта за мотокрос.

Разработихме проект за интерактивен детски музей на открито и закрито; реализирането му ще даде възможност по световен стандарт да популяризираме безценното ни културно наследство и природното ни богатство сред гостите на града.